top of page

Superteam Vietnam là nhánh phát triển cộng đồng Superteam tại Việt Nam. Thành viên cốt cán của Superteam là những cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và xây dựng phần mềm (lập trình viên, thiết kế, vận hành, marketing,…).

Superteam có 2 sứ mệnh chính

Hỗ trợ các Sản phẩm (và Founder) xây dựng trên Solana thành công

Đào tạo, tư vấn nhằm thu hút nhiều nhân tài vào hệ sinh thái web3

Cộng đồng của những người quan tâm và yêu thích hệ sinh thái Solana và web3.

IT HACKATHON 2024: SOLANA CONSUMER HACK 16

Pyth Ecosystem Grants Program

Build Station with the oGs #2

October 11, 2023

Build Station with the oGs #2

October 11, 2023

Build Station with the oGs #2

October 11, 2023

Lịch trình sự kiện

BƯỚC I

Bạn đã sẵn sàng xây dựng
sản phẩm trên Solana?

Tham gia khóa học lập trình trên Solana
miễn phí, khóa học trong 6 tuần, kiến thức
thực tiễn từ các Developer hàng đầu hệ
sinh thái Solana

BƯỚC 2

Tham gia cộng đồng
Superteam Vietnam!

Gặp gỡ các thành viên Superteam đang
hoạt động ở Việt Nam trên Discord và
ngoài đời
 

BƯỚC 3

Kiếm tiền bằng
Grant & Bounty!

Nộp các ý tưởng phát triển hệ sinh thái
(grant) và tham gia các bounty để có thu
nhập từ Web3.
 

Tham gia Superteam Vietnam

Cộng đồng

SuperteamVN tạo ra một môi trường kết nối giữa những người có chung niềm đam mê với blockchain và Web3. Thành viên có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau và hợp tác trong các dự án chung.

Kiếm tiền

Cùng khám phá nhiều cơ hội để thành viên có thể tận dụng và phát triển kỹ năng, kiếm thêm thu nhập từ các hoạt động và dự án liên quan đến blockchain và Web3

Học tập

SuperteamVN cung cấp các khóa học và tài liệu học tập để giúp thành viên nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực blockchain.

Kiếm tiền và học tập

Biz Dev, Product Design, Project Management, ...

Nomad

MENTORING PROJECTS

Moon Empire

UX Research
UI Design

SKILLS

Triple Pod
SolEazy

Biz Dev, Project Management, Tokenomics, Writing

darthcastelian

MENTORING PROJECTS

SolEazy, ...

UX Research
UI Design

SKILLS

Triple Pod
SolEazy

Community Management, Product Design

k2rmk

MENTORING PROJECTS

GAT, Capshort, CommitDAO, ...

UX Research
UI Design

SKILLS

Triple Pod
SolEazy

Nhận tư vấn từ các Mentor uy tín trong ngành