top of page

Pyth Ecosystem Grants Program

  • icon-x
  • icon-discord

Superteam Vietnam là nhánh phát triển cộng đồng Superteam tại Việt Nam. Thành viên cốt cán của Superteam là những cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và xây dựng phần mềm (lập trình viên, thiết kế, vận hành, marketing,…).

Superteam có 2 sứ mệnh chính

Hỗ trợ các Sản phẩm (và Founder) xây dựng trên Solana thành công

Đào tạo, tư vấn nhằm thu hút nhiều nhân tài vào hệ sinh thái web3

Cộng đồng của những người quan tâm và yêu thích hệ sinh thái Solana và web3.

Solana Renaissance Global Hackathon

Thời gian: 4/3 - 8/4 2024 

Tổng giải thưởng: $1.000.000

The fight to Renaissance - Vietnam local track

Thời gian: 3/4 2024 

Tổng giải thưởng: $27.750

Build Station with the oGs #2

October 11, 2023

Build Station with the oGs #2

October 11, 2023

Build Station with the oGs #2

October 11, 2023

Lịch trình sự kiện

BƯỚC I

Bạn đã sẵn sàng xây dựng
sản phẩm trên Solana?

Tham gia khóa học lập trình trên Solana
miễn phí, khóa học trong 6 tuần, kiến thức
thực tiễn từ các Developer hàng đầu hệ
sinh thái Solana

BƯỚC 2

Tham gia cộng đồng
Superteam Vietnam!

Gặp gỡ các thành viên Superteam đang
hoạt động ở Việt Nam trên Discord và
ngoài đời
 

BƯỚC 3

Kiếm tiền bằng
Grant & Bounty!

Nộp các ý tưởng phát triển hệ sinh thái
(grant) và tham gia các bounty để có thu
nhập từ Web3.
 

Tham gia Superteam Vietnam

Cộng đồng

A manual for joining the Solana ecosystem. By builders for builders. Use these Solana Foundation and community courses to begin your journey into Solana development.

Kiếm tiền

A manual for joining the Solana ecosystem. By builders for builders. Use these Solana Foundation and community courses to begin your journey into Solana development.

Học tập

A manual for joining the Solana ecosystem. By builders for builders. Use these Solana Foundation and community courses to begin your journey into Solana development.

Kiếm tiền và học tập

nomad_nguyen

SKILLS

CALENDLY URL

MENTORING PROJECTS

Moon Empire

Biz Dev, Product Design, Project Management, ...

UX Research
UI Design
Triple Pod
SolEazy

darthcastelian

SKILLS

CALENDLY URL

MENTORING PROJECTS

SolEazy, ...

Biz Dev, Project Management, Tokenomics, Writing

UX Research
UI Design
Triple Pod
SolEazy

k2rmk

SKILLS

CALENDLY URL

MENTORING PROJECTS

GAT, Capshort, CommitDAO, ...

Community Management, Product Design

UX Research
UI Design
Triple Pod
SolEazy

Nhận tư vấn từ các Mentor uy tín trong ngành