Cách nhận chứng chỉ và giải thưởng sau Solana Award Night

Cách nhận chứng chỉ và giải thưởng sau Solana Award Night

Một lần nữa chúc mừng các team đã xuất sắc đạt giải và được công bố trong Solana Award Night. Nhiều bạn cũng đã liên hệ với BTC về quy trình nhận giải và đây là hướng dẫn cũng như cập nhật chi tiết từ phía BTC

  1. Chứng nhận/Certificate

Toàn bộ chứng nhận sẽ được trao tới các bạn dưới dạng NFT và được gửi về địa chỉ ví của mọi người. Có 03 loại chứng nhận bao gồm:

  • Chứng nhận tham gia cho các bạn hoàn thành 8 bài tập nhưng không nộp dự án cho Demo Day
  • Chứng nhận hoàn thành cho bác bạn hoàn thành cả bài tập & nộp dự án
  • Chứng nhận tham gia Demo Day Hackathon dành cho các team đã nộp dự án nhưng không có thành viên chính thức coding camp

Trong tuần này BTC sẽ tiến hành tổng kết danh sách và mint NFT và gửi tới các bạn trong tuần sau. Hết tuần sau team/cá nhân nào thuộc 03 nhóm trên nhưng không nhận được chứng nhân vui lòng liên hệ raeinblockchain#6760 trong Discord của Solana Superteam Vietnam để được hỗ trợ nhé.

  1. Nhận giải thưởng

Tất cả các giải thưởng sẽ trược trả bằng USDC qua địa chỉ ví SOL. Hiện tại BTC đang thu thập địa chỉ ví SOL của các team thắng giải và sẽ tiến hành gửi giải thưởng trong 2 tuần tới.

  • Các nhóm giải GameFi, DeFi, U20 sẽ được gửi trực tiếp từ nhà tài trợ Ancient8, Saros Finance và MindX
  • Các nhóm giải còn lại sẽ được gửi từ Solana Superteam Vietnam và Sentre

Nếu các bạn chưa cập nhật địa chỉ ví SOL hay có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin nhận thưởng vui lòng liên hệ BTC thông qua raeinblockchain#6760 trên Discord của Solana Superteam Vietnam

Cảm ơn

Solana Superteam Vietnam