Global Hackathon
Global Hackathon

Global Hackathon

Sự kiện Solana Global Hackathon 2023 với tên Hyperdrive sẽ diễn ra từ ngày 05/10/2023 tới 15/10/2023

Đăng ký tại website dưới đây:

Tổng giải thưởng & cơ hội đầu tư: $1,000,000 USDC

Một số thông tin quan trọng:

  • Hackathon diễn ra 100% online
  • Nên đăng ký trước khi bắt tay vào code
  • Các câu hỏi về kỹ thuật sẽ được giải đáp ở đây, resource cho hackathon có thể tìm thấy ở đây
  • Các pool idea để tham gia có thể tìm thấy ở đây hoặc ở đây
  • Tiêu chí giải thưởng:
📋
- Functionality: How well does this project work? What is the quality of code? - Potential Impact: How big is the total addressable market for this project? What will be the impact of this project on the broader Solana ecosystem? - Novelty: How unique is this project concept? - UX: How well does this project utilize Solana's performance to create great UX for downstream users? - Open-source: Is this project open-source? How well does the project compose with other primitives in the Solana ecosystem? - Business Plan: Is there a viable business to be built around this project? Again, it is key to allocate enough time on your project presentation (slides or video)

Làm gì tiếp?

  • Nếu bạn đã có idea hãy submit và book ngay mentor tại Discord của Superteam Việt Nam.
  • Nếu bạn muốn tham gia gọi vốn, hãy đăng ký ngay Vietnam VC Demo Day!
  • Nếu bạn chưa có idea, hãy lên Discord của Superteam Việt Nam và tìm kiếm đồng đội ngay hôm nay!