Coding Camp
🎓

Coding Camp

image

Trong Coding Camp, các bạn sẽ được tham gia các Workshop & Panel được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng và theo các chủ đề đa dạng từ kỹ thuật, xây dựng và quản trị cộng đồng cho tới gọi vốn, pháp lý, … Toàn bộ danh sách các video Workshop & Panel có thể được truy cập từ đây.

Ngoài mục tiêu giáo dục, Coding Camp còn là cơ hội cho các bạn BUIDLER được tiếp cận hỗ trợ từ Superteam và được tiếp cận với truyền thông và thị trường vốn quốc tế. Tất cả các thành viên tham gia Coding Camp được hỗ trợ và khuyến khích nộp bài tham dự Hackathon Việt Nam và Hackathon Quốc Tế với giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD.