Vietnam Hyperdrive - Award Night

Vietnam Hyperdrive - Award Night

image

💬 Tổng quan

Superteam Vietnam Hyperdrive - Award Night Ceremony sẽ cho bạn cơ hội được gặp gỡ và giành giải vào Thứ 5, ngày 19 tháng 10, 2023.

Chỉ có 1 số đội được tuyển chọn kỹ lưỡng mới có cơ hội tham gia sự kiện. Để được tham gia ngày Demo, bạn sẽ cần đạt các điều kiện sau a) tham gia và trình bày tại

hoặc b) bạn đã thắng
💸
Bounties
Instagrants
.

Sự kiện sẽ diễn ra offline, bạn sẽ có cơ hội giao lưu, gặp và trình bày riêng với Quỹ. Đây là cơ hội để bạn đem tất cả những gì đã học và thực hành để lấy được tiền đầu tư cho seed round.

Chương trình sự kiện:

  • 16/10: Hạn chót các dự án đăng ký nộp ý tưởng và bài thuyết trình (pitch deck) để tham gia cuộc thi Hyperdrive.
  • 19/10: 20 dự án được chọn sẽ tham gia giao lưu tại tiệc với SuperteamVN, partners và các nhà đầu tư và công bố giải thưởng chính thức.
Time
Duration
Activity
Location
6:30 PM
30 mins
Đón khách và chụp hình, check-in
Ground Floor (Sân Vườn)
7:00 PM
1 hour
Di chuyển lên tầng 2 và ăn uống
Floor 2
8:00 PM
30 mins
Thông báo giải thưởng
Ground Floor (Sân Vườn)
8:30 PM
1 hour
Networking & closing
Ground Floor (Sân Vườn)

Thông tin về giải thưởng track và yêu cầu của các nhà tài trợ:

Track
Requirements
Prizes
HXRO x Particle
Building applications on Solana takes advantage of both HXRO and Particle SDKs. Particle: Using Particle as a primary wallet connection option (it's natively available within Solana's wallet-adapter, and can be configured either natively or through various SDKs/APIs), also utilizing/integrating Particle as a means of onboarding and interaction. HXRO: Forking this repository and using the components, build your own dex: https://github.com/cinojosa0705/dexterity-scaffold For example, Particle enables application-embedded wallets facilitating onboarding and interaction with applications through social logins (like email, Google, Twitter, etc.) - all in a highly modular and customizable format, essentially trying to enable a truly flexible Web2-like user experience. Pairing login/interaction through Particle with an application leveraging HXRO can essentially result in an incredibly accessible and smooth DeFi UX. Developer resources: - Particle SDKs: https://docs.particle.network/developers/auth-service/sdks/web - Particle EVM-centric demo: https://web-demo.particle.network - HXRO Dexterity docs: https://docs.hxro.network/hxro-network-protocols/market-protocols/dexterity-protocol
1st: $1000 ($750 in HXRO and $250 USDC) 2nd: $500 ($250 in HXRO and $250 USDC)
Orca
- Building open-source public goods toolings and applications for Solana DeFi ecosystem. - Using Orca SDK is a big plus, but not necessary to apply for this "public goods" track. Developer resources: - SDKs: https://orca-so.gitbook.io/orca-developer-portal/orca/welcome
$1000 (USDC or in ORCA)
Shyft
Building applications on Solana using/integrating Shyft RPC/API/Callbacks and Translator Developer resources: - Docs: https://docs.shyft.to - Translator: https://translator.shyft.to
$500 USDC and $500 credits
Helius
Build applications on Solana using Helius DAS API and also Helius RPC/API/Callbacks Developer resources: - Docs: https://docs.helius.dev
$500 USDC
Wormhole
- Building a native cross-chain application or tooling by utilising the Wormhole core message passing protocol or SDK. For example cross-chain DID, cross-chain perpetual exchange etc. - This does not include merely token bridging or integrating the Wormhole Connect widget, which are not qualified. Developer resources: - Wormhole doc: https://docs.wormhole.com/wormhole/ - Wormhole repo: https://github.com/wormhole-foundation
$1000 USDC

image

✍️ Thời gian & Đăng ký

Địa điểm: Saigon Smokehouse, Thảo Điền, Quận 2

Thời gian: Thứ 5, 19/10/2023, 6:30pm - 8:30pm

Đăng ký ngay bây giờ (link giành cho các dự án muốn thi, khách mời hãy contact Telegram - kellyanh để nhận vé mời):

Xin vui lòng tham gia Discord để nhận được cập nhật.