Superteam VC Demo Day

Superteam VC Demo Day

💬 Tổng quan

Superteam VC Demo Day sẽ cho bạn cơ hội được gặp gỡ và trình bày trực tiếp với các Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm (Venture Capital) vào Thứ 7, ngày 25 tháng 3, 2023.

Chỉ có 20 đội được tuyển chọn kỹ lưỡng mới có cơ hội tham gia sự kiện. Để được tham gia ngày Demo, bạn sẽ cần đạt các điều kiện sau a) tham gia và trình bày tại ít nhất một sự kiện

diễn ra vào các thứ 7 hàng tuần hoặc b) thắng một
Instagrants
hoặc
💸
Bounties
hoặc một trong các sự kiện
Global Hackathon
Global Hackathon
Ho Chinh Minh City Hacker House
Ho Chinh Minh City Hacker House
🎓
Coding Camp

Sự kiện sẽ diễn ra theo hình thức Speed Dating, bạn sẽ có cơ hội gặp và trình bày riêng với Quỹ. Đây là cơ hội để bạn đem tất cả những gì đã học và thực hành để lấy được tiền đầu tư cho seed round.

✍️ Thời gian & Đăng ký

Đăng ký sẽ được mở vào tháng 2 và vòng tuyển lựa sẽ diễn ra vào tháng 3.

Ngày giờ và link cụ thể sẽ được thông báo sau. Xin vui lòng tham gia Discord để nhận được cập nhật.