Web3 Consumer Hack
Web3 Consumer Hack

Web3 Consumer Hack

Web3 Consumer Hack là chuỗi hackathon được bảo trợ nội dung bởi các startup trong hệ sinh thái Solana, tài trợ bởi Solana Superteam Việt Nam và quan trọng hơn là được tổ chức bởi cộng đồng lập trình và các trường đại học hàng đầu đào tạo về lập trình phần mềm tại Việt Nam.

Chuỗi hackathon này tập trung vào ứng dụng của Solana trong các lĩnh vực quen thuộc với cộng đồng lập trình viên web2 như Social media, E-commerce, NFT, …

💡
List of Ideas and SDKs
💡
List of Ideas and SDKs [ENGLISH]
Với đặc thù về phí gas rẻ, xử lý song song cùng tốc độ cao, khả năng hỗ trợ gas less transaction cũng như việc cho phép sử dụng private key từ các chain khác; Solana có tiềm năng sẽ tạo ra 1 cuộc cách mạng mới trong việc đưa blockchain gần với đời sống hàng ngày hơn.
Superteam Việt Nam sẽ tài trợ từ 2,000 - 4,000 USD cho mỗi đơn vị tổ chức 1 sự kiện mini-hackathon kéo dài 36 giờ. Hãy tham khảo chi tiết và cùng tham gia tổ chức nhé!
📖
Solana Consumer Hack Detail

Superteam cũng đã chuẩn bị sẵn các thiết kế và tài liệu in ấn cho các bạn tổ chức sự kiện, hãy tham khảo nhé.

🏺
Hackathon Material

Lịch trình Hack & Workshop

February 2024
Today
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
29
30
31
Feb 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mar 1
2

💡
Các sự kiện đang trong quá trình xây dựng, hãy đăng ký nhận tài trợ và tổ chức nhé
📖
Solana Consumer Hack Detail

Hãy đăng ký Substack của Superteam để nhận update về các sự kiện Hackathon sắp diễn ra nhé.